ข่าวสารและกิจกรรม

รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล รร.ช.กช.

วันที่ 10 ก.ค.62 เวลา 0900-1200 พ.อ.พสิษฐ์ รัชพลพงศ์ รอง ผอ.กฌป.สก.ทบ.บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล

ให้แก่ นายทหารประทวนเข้ารับราชการใหม่เหล่า ช. จำนวน 200 นาย  ณ อาคารวายามะ รร.ช.กช.

โดยมี พ.อ.กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ. (2) เป็นหัวหน้าคณะ