ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. นำข้าราชการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 28 ก.ค. 62 พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. นำข้าราชการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารรับรองเกษะโกมล