ข่าวสารและกิจกรรม

รอง เสธ.ทบ. (1) ตรวจเยี่ยมดูงานการปรับปรุงฌาปนสถาน ทบ.วัดโสมนัสวิหาร

วันที่ 6 ส.ค. 62 พล.ท. คธายุทธ์ เสาวคนธ์ รอง เสธ.ทบ. (1) ตรวจเยี่ยมดูงานการปรับปรุงฌาปนสถาน ทบ.วัดโสมนัสวิหาร

ทำการปรับปรุงศาลา 9 ปรับปรุง ศ.10 และเตาเผา โดยมี พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. และ

พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภารอง จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ