ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก มอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสมาร์ทอาร์มี่

วันที่ 7 ส.ค. 62 พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก มอบรางวัลให้แก่ นางสาว กชณิภา ใจหาญ

ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ สมาร์ท อาร์มี่ กรมสวัสดิการทหารบก และสามารถลดน้ำหนักตัว , รอบเอว และเปอร์เซ็นต์ไขมัน

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ ต่อไป