ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศให้นายทหารประทวน

วันที่ 8 ส.ค. 62 พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผู้อำนวยการ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

เป็นประธานในพิธีประดับยศให้นายทหารประทวน สิบโท ณภักษ์ ศิลปี ณ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก