ข่าวสารและกิจกรรม

จก.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 12 ส.ค. 62 พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก