ข่าวสารและกิจกรรม

จก.สก.ทบ. นำข้าราชการกรมสวัสดิการทหารบก ร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 12 ส.ค. 62 พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ. นำข้าราชการกรมสวัสดิการทหารบก ร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ อาคารรับรองเกษะโกมล