ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก พบปะกำลังพล

วันที่ 22 ส.ค. 62 พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก พบป่ะกำลังพลกองการฌาปนกิจ

และมอบรางวัลให้กับพนักงานที่ปฏิบัตหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ต่อไป