ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 26 ส.ค. 62 พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

นางรัชนี สินธาราศิริกุลชัย มารดาของ น.ส.สุภาพันธุ์ สินธาราศิริกุลชัย กำลังพลของกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก