ข่าวสารและกิจกรรม

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

วันที่ 26 ส.ค.62 เวลา 1700   พลเอก อุดมเดช สีตบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 

เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  พลโท สุริยัน ผาธรรม ณ ศาลา 9  ฌาปนสถาน ทบ. วัดศิริพงษ์ธรรมนินิต