ข่าวสารและกิจกรรม

จก.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

วันที่ 3 ก.ย. 62 พล.ต.ชวเมธ จุ้ยเจริญ จก.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

โดยมี พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ.ให้การต้อนรับ ณ ศาลาอัมพรพิสิฎฐ์ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก