ข่าวสารและกิจกรรม

รอง เสธ.ทบ. (1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.ครั้งที่3/62

วันที่ 5 ก.ย. 62 พล.ท. คธายุทธ์ เสาวคนธ์ รอง เสธ.ทบ. (1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.ครั้งที่ 3/62 ณ ห้องประชุม กฌป.สก.ทบ. ชั้น 3