ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.จัดชุดเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิก เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ พล.ช. จว.ราชบุรี

วันที่ 16 ก.ย.62 กฌป.สก.ทบ.จัดชุดเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิก เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ พล.ช. จว.ราชบุรี

โดยมี ร.ท.สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด