ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.จัดชุดเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิก เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก ณ รร.นส.ทบ. จว.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 17 ก.ย.62 กฌป.สก.ทบ.จัดชุดเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิก เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและคืนสภาพสมาชิก รร.นส.ทบ. จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ร.ท.สัญญา ซื่อตรง เป็นหัวหน้าชุด