ข่าวสารและกิจกรรม

รอง เสธ.ทบ. (1) ตรวจเยี่ยมดูงานการปรับปรุงฌาปนสถาน ทบ.วัดโสมนัสวิหาร

วันที่ 3 ต.ค.62 พล.ท. คธายุทธ์ เสาวคนธ์ รอง เสธ.ทบ. (1) และ พล.ท. ชวเมธ จุ้ยเจริญ ตรวจเยี่ยมดูงาน

การปรับปรุงฌาปนสถาน ทบ.วัดโสมนัสวิหาร ทำการปรับปรุงเตาเผา ปรับปรุงศาลา 9 ปรับปรุง ศ.10 และศาลาเรวดี

โดยมี พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ