ข่าวสารและกิจกรรม

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก นำคณะข้าราชการและกำลังพล กรมสวัสดิการทหารบกร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาคูคลอง

วันที่ 13 ต.ค.62 พล.ต.ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก นำคณะข้าราชการและกำลังพล กรมสวัสดิการทหารบก

ร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บริเวณคูคลองและพื้นที่โดยรอบกรมสวัสดิการทหารบก