ข่าวสารและกิจกรรม

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก(1) เป็นประธานในการทอดกฐิน ณ วัดโกเมศรัตนาราม

วันที่ 18 ต.ค.62 พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก(1) เป็นประธานในการทอดกฐิน

ณ วัดโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี