ข่าวสารและกิจกรรม

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก(1) นำคณะข้าราชการและกำลังพล กรมสวัสดิการทหารบกร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาวัด

วันที่ 18 ต.ค.62 พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก(1) นำคณะข้าราชการและกำลังพล กรมสวัสดิการทหารบก

ร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาวัดโกเมศรัตนาราม ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บริเวณวัดและพื้นที่โดยรอบ