ข่าวสารและกิจกรรม

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก(1) นำคณะข้าราชการและกำลังพล กรมสวัสดิการทหารบกร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนา

วันที่ 23 ต.ค.62 พ.อ.วสันต์ พึ่งสำเภา รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก(1) นำคณะข้าราชการและกำลังพล กรมสวัสดิการทหารบก

ร่วมกันทำจิตอาสาพัฒนาบริเวณรอบสถานีรถไฟบางซื่อถึงแยกประดิพัทธ์ ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ