ข่าวสารและกิจกรรม

รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

วันที่ 28 ต.ค.62  เวลา 1700 พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

พันตรี ไสว  ยิ้มมงคล ณ ศาลา 9 ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร