ข่าวสารและกิจกรรม

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก หยุดทำการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 4-5 พ.ย.62

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก หยุดทำการ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ( ฌาปนสถาน เปิดทำการปกติ )