ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ 2 พ.ย. 62  เวลา 1400 พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ  

นางกุหลาบ  จำนงค์เนียร  ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร