ข่าวสารและกิจกรรม

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประชุมเพลิงศพ

วันที่ 14 พ.ย. 62  เวลา 1400 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประชุมเพลิงศพ

นางกรรณิกา  บุญยรักษ์  ณ ฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร