ข่าวสารและกิจกรรม

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานการประชุมเตรียมการ คณะกรรมการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

วันที่ 15 พ.ย.62 พล.ต.ราชิต อรุณรังสี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานการประชุมเตรียมการ

คณะกรรมการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ครั้งที่ 4/62 ณ ห้องประชุมกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก