ข่าวสารและกิจกรรม

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

คุณถนอม ดาวงาม ณ ศาลา 7 ฌาปนสถานกองทัพบก วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร