ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. เชิญชวนกำลังพล กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก รณรงค์ใช้ถุงผ้า

วันที่ 3 มกราคม 2563 พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. เชิญชวนกำลังพล กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

รณรงค์ใช้ถุงผ้า ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติก ไม่ทำให้เกิดก๊าชเรือนกระจก ช่วยลดปัญหาโลกร้อน