ข่าวสารและกิจกรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ 5 มกราคม 2563 พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันเอก จิรยุทธ วงศ์ชมบุญ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร