ข่าวสารและกิจกรรม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดโสมนัส

วันที่ 10 มกราคม 2563 พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. มอบของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดโสมนัส