ข่าวสารและกิจกรรม

จก.สก.ทบ. เยี่ยมชมงานวันเด็ก ประจำปี 2563

11 มกราคม 2563 พล.ต. ราชิต อรุณรังษี จก.สก.ทบ. เยี่ยมชมงานวันเด็ก ประจำปี 2563  

โดยกรมสวัสดิการทหารบก จัดไอศกรีมร่วมเลี้ยงเด็กๆ ณ พล.ม.2 รอ.