ข่าวสารและกิจกรรม

รอง จก.สก.ทบ. เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ

11 มกราคม 2563 พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.  เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ ของกรมสวัสดิการทหารบก ประจำปี 2563

ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร สก.ทบ.