ข่าวสารและกิจกรรม

ที่ปรึกษา กองการฌาปนกิจกรมสวัสดิการทหารบก เป็นผู้เเทน กฌป.สก.ทบ.ร่วมงานวันเด็ก

12 มกราคม 2563 พ.อ.อาภากร กีระนันทน์ ที่ปรึกษา กองการฌาปนกิจกรมสวัสดิการทหารบก

เป็นผู้เเทน กฌป.สก.ทบ.ร่วมงานวันเด็กและมอบของรางวัลกับชุมชนวัดโสมนัสฯ