ข่าวสารและกิจกรรม

องคมนตรี เป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพ

4 ก.พ. 63 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในการพระราชทานเพลิงศพ

พ.ท.หญิงจารุณี มิลินทานุช  ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัส