ข่าวสารและกิจกรรม

กรมสวัสดิการทหารบก บรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้แก่ กำลังพล ของ มทบ.24

พ.อ. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง จก.สก.ทบ.(1) นำข้าราชการ สก.ทบ. บรรยายงาน ด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล

โดย พ.อ. พสิษฐ์ รัชพลพงศ์ นปก.สก.ทบ. ผู้แทน กฌป.สก.ทบ. บรรยายงานด้านฌาปนกิจ ทบ.

ให้แก่ กำลังพล ของ มทบ.24 จำนวน 150 นาย เมื่อวันพุธที่ 5 ก.พ.63 เวลา 0900-1200 ณ มทบ.24 จว.อุดรธานี