ข่าวสารและกิจกรรม

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ตรวจเยี่ยมดูงานการปรับปรุงฌาปนสถาน ทบ.วัดโสมนัสวิหาร

5 ก.พ.63 พล.ต. ราชิต อรุณรังษี เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ตรวจเยี่ยมดูงานการปรับปรุงฌาปนสถาน ทบ.วัดโสมนัสวิหาร

โดยมี พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ