ข่าวสารและกิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จมาในการพระราชทานเพลิงศพ

9.ก.พ.63 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงศพ

นายวัลลภ ภักดีสุข ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร