ข่าวสารและกิจกรรม

รอง เสธ.ทบ. (1) ตรวจเยี่ยมดูงานการปรับปรุงฌาปนสถาน ทบ.วัดโสมนัสวิหาร

11 ก.พ. 63 พล.ท. คธายุทธ์ เสาวคนธ์ รอง เสธ.ทบ. (1) และ พล.ท. ชวเมธ จุ้ยเจริญ

ตรวจเยี่ยมดูงานการปรับปรุงฌาปนสถาน ทบ.วัดโสมนัสวิหาร โดยมี พ.อ.ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ