ข่าวสารและกิจกรรม

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก รณรงค์ใส่หน้ากากอนามัยและใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ

12 ก.พ. 63 กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก รณรงค์ใส่หน้ากากอนามัยและใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ

เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และไวรัสโคโรนาหรือ COVID -19