ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับยศ

วันที่ 16 มี.ค. 63 พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผู้อำนวยการ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวน จ.ส.อ.ธานินทร์ คงเมือง และ ส.ท.หญิง ศิริพร จันทร์หนองหว้า ณ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก