ข่าวสารและกิจกรรม

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

16 มี.ค. 63 พลเอก อุดมเดช สีตบุตร  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

พลโท สุมน สุรทิณฑ์ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร