ข่าวสารและกิจกรรม

ที่ปรึกษา กฌป.สก.ทบ. มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้ข้าราชการและกำลังพล

วันที่ 18 มี.ค. 63 พ.อ. อาภากร กีระนันทน์ ที่ปรึกษา กฌป.สก.ทบ. มอบเจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพาสำหรับล้างมือ

ให้กับข้าราชการและกำลังพลของกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก