ข่าวสารและกิจกรรม

กฌป.สก.ทบ.จัดทำอุโมงค์ฆ่าเชื้อให้กำลังพลและผู้มาติดต่อใช้บริการ

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก จัดทำอุโมงค์ฆ่าเชื้อให้กับกำลังพล และผู้มาติดต่อ