ข่าวสารและกิจกรรม

ประธานองคมนตรี เป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

วันที่ 24 มีนาคม 63 พลเอก สุรยุทธุ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเรือเอก พงจรูญ วิชยาภัย บุนนาค

ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร