ข่าวสารและกิจกรรม

สมาชิกยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงข้อมูล

จ.ส.อ.ณัฏฐชัย  พยุงขัยรัตน์ สมาชิกหมายเลขทะเบียน 5450012627 ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลและ นางแสงตา พยุงชัยรัตน์ สมาชิกหมายเลขทะเบียน ต112386/29ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ เอกสารครบถูกต้อง ดำเนินการเรียบร้อย