ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก มอบข้าวสารและไข่ ให้กำลังพล

พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผู้อำนวยการ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก มอบข้าวสารและไข่ ให้กำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ