ข่าวสารและกิจกรรม

สมาชิกยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์

คุณอารมย์ ศรีแย้ม เป็นสมาชิกประเภทสามัญ เลขทะเบียน ต242250/34 การชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โดย ร.ต.ผล พุ่มประยูร เป็นผู้ชำระเงินแทน ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ เอกสารครบถูกต้อง ดำเนินการเรียบร้อย