ข่าวสารและกิจกรรม

รอง เสธ.ทบ.(1) ตรวจดูการปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 1 กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

วันที่ 21 พ.ค. 63 พลโท คธายุทธ์ เสาวคนธ์  รอง เสธ.ทบ.(1) ตรวจดูการปรับปรุงอาคาร  1 ชั้น 1 กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

โดยมี พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ