ข่าวสารและกิจกรรม

รอง จก.สก.ทบ.ทำการแทน จก.สก.ทบ.ในการประดับยศให้นายทหารสัญญาบัตร

พ.อ. กฤษดา จินดาลัทธ รอง จก.สก.ทบ.ทำการแทน จก.สก.ทบ.ในการประดับยศให้นายทหารสัญญาบัตร พ.ต. จำเนียร พรรณรัตน์

โดยมี พ.อ. ธวัชชัย ศิริปรุ ผอ.กฌป.สก.ทบ. ร่วมในพิธี ณ กรมสวัสดิการทหารบก