ข่าวสารและกิจกรรม

ทายาทติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ

คุณ กาญจนา ชัยมงคล ติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพของ นางละออ  ชัยมงคล สมาชิกประเภทสามัญ

หมายเลขทะเบียน ต430 26/22 สังกัด  ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา เอกสารครบถูกต้อง ดำเนินการเรียบร้อย