ข่าวสารและกิจกรรม

เจ้าภาพติดต่อขอใช้บริการสวดอภิธรรม และพระราชทานเพลิง ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร