ข่าวสารและกิจกรรม

เจ้าหน้าที่แนะนำการใช้งานตู้ Kiosk เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานภาพของตัวเองได้ในเบื้องต้น